ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΟΜΙΧΛΗ ΩΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ - ΕΙΣΟΔΟΣ

....χθες, είχα μια πραγματικά γαμημένα δύσκολη νύχτα....
μερικές φορές, αλλιώς τα σκέφτεσαι, αλλιώς τα υπολογίζεις
και τελικά.... αλλιώς έρχονται τα πράγματα...
Αυτό που λέγανε οι παλιοί:
"Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια,
οι Θεοί γελάνε..."
δε γαμιέται όμως... αυτό είναι άλλη ιστορία...

Για παρηγοριά το ποίημα: "ΕΙΣΟΔΟΣ"
από την ποιητική συλλογή του Γιώργου Μάρκου
"Ομίχλη ως τον Παράδεισο".
Θα προσπαθήσω να διατηρήσω τη γραμματοσειρά του βιβλίου.


ΕΙΣΟΔΟΣ

Ἕνα ταξίδι ϲτήν πϱαγματιϰότητα των ὁνείϱων ὅπου
μέϲα τους ϰατοικοῦν ἄγγελοι τῆς ὁμἰχλης. Στούς
εφιάλτες πού ὁ ἅνεμος ἐναλλάσεται μέ φωνές ϰι ὁ
χϱόνος με ειϰόνεϲ.
Πτήσεις παϱάλληλες μέ φύλλα που αἰωϱοῦνται ϰαί
πέϕτουν αναζητώνταϲ ϲυντϱοϕιά…
Ταξίδι ἀνάμεϲα ϲτα δέντϱα καί το φεγγάϱι, τη μονα-
ξιά ϰαί τόν ἥλιο, τήν ἀσχήμια ϰαί την ὀμοϱφιά.
Πεϱιπλάνηϲη ϲτα πϱαγματιϰά μαϲ ὂνειϱα ὅπου τά
συναισϑήματα δέν ἒχουν ϲύνοϱα μέ τίς εἰϰόνες.
Κι ἒτσι, πϱόϲωπα ϰαί ϲύννεφα, δάϰϱυα ϰαί ζωή, ϕόβοϲ,
ψυχή, ϰαϱδιά, μάτια ϰαί ϑάνατοϲ, ἀγάπη ϰαί χϱώματα
ϰάνουν ἕνα ταξίδι ϲτα ὂνειϱά μαϲ, ϰαί νιώϑουν, ξέ-
ϱουν πώς ἒτϲι ἁπλά ϰι ἀϱγά ϑά γίνουν ἕνα. Θά γί-
νουν τό ἂγγιγμα τῆς ὁμίχληϲ πού ϑα ϕτάϲει μέχϱι τόν
παράδειϲο.
Ἑϰτός ϰι ἂν ἡ πϱαγματιϰότητα…...


...όταν επέστρεψα στο σπίτι -περί τις έξι το πρωΐ-
συγχυσμένος απ΄όσα είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια της νύχτας
θέλησα να ακούσω ένα και μόνο κομμάτι
Το "Παίρνω τους Δρόμους" από τον Σωκράτη Μάλαμα.
Όσο ετοίμαζα την ανάρτηση, άκουγα το καινούργιο cd του Cayetano
Μοιράζομαι μαζί σας δυο κομμάτια από το The Big Fall.
Cayetano - Mall Reprise
Cayetano - Another Galaxy (feat. Kozalias)
κάνοντας κλικ εδώ, μπορείτε
να δείτε, ολόκληρη τη σελίδα με
το παραπάνω ποίημα, σκαναρισμένη...


click για μέγένθυνση