ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΟΜΙΧΛΗ ΩΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

ΠΡΟΣΠΑΘΩΠροcπαθῶ νά cέ διακρίνω
μές ἀπ´τίc ςταγόνεc τῆc βροχῆc
προσπαθῶ νά ξεχωρίcω τό ἄρωμά cοy
ἀπ᾽αὐτό τῆc ὁμίχλης
προcπαθῶ να ἰσσοροπήcω τ᾽ὄνειρο ποῦ μέ ὁδηγεῖ
μέcα cέ παραδεισένιους κήπους
γεμάτους ἂχρωμες ὀπτασίες
προcπαθῶ νά τίς ἀγγίξω
προcπαθῶ νά κολυμπήσω πάνω ἀπ᾽τούς δρὀμους
προcπαθῶ νά πετάξω πάνω ἀπό τoύς ὑπονόμους
προcπαθῶ νά σέ γνωρίσω
ἀνάμεcα σέ χιλιάδες πρόcωπα
ὅλοι μοῦ χαμογελοῦν κλείνοντάς μου τά μάτια
ἀφαιρώντας μου ὅλα τά ὂνειρα
γυρνώνταc με πίcω cτόν ἐφιάλτη.

Έχει διατηρηθεί, όσο ήταν δυνατό
η ορθογραφία του αρχικού κειμένου.
Το βιβλίο κυκλοφορούσε από τις
εκδόσεις FARAG.
Εξώφυλλο,εικονογράφηση και
χειρόγραφα κείμενα
ΗΛΙΑΝΑ ΝΟΕΑ.

περιοδικό 01