ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΟΜΙΧΛΗ ΩΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

Oμίχλη Ως Τον Παράδεισο
Εξώφυλλο, εικονογράφηση
και χειρόγραφα κείμενα
ΗΛΙΑΝΑ ΝΟΕΑ
Εκδόσεις FARAGΙΣΩΣ

῍Αλλη μιά νύχτα χάνεται
κι ἲσως μιά ἂσχημη μέρα ἒρϑει
νά διαιρέσει τό κενό σέ στιγμές
νά φέρει καινούργιες ἀπορίες
Μιά κάποια ἀρχή εἶναι δύσκολη
ἓνα τέλος ὃμως ἒρχεται ξαφνικά
Ἂλλη μιά νύχτα σβήνει
κι ἲσως μιά ἂσχημη μέρα ξανάρϑει
Κλάμματα καί λυγμοί ξυπνᾶνε τά νοεγέννητα
σηκώνουν τά ὃπλα καί βαρᾶνε παντοῦ
Τόσο ακαϑόριστα
χωρίς ὑποϑέσεις
χωρίς κάποια δημιουργική τάση
Ἐτσι απλά
ἂλλη μιά νύχτα τελείωσε
καί μιά ἂσχημη μέρα ἦρϑε.


cardigans - erase and rewind (kleerup mix)
Outlaw - Kickin' Jazz
Professor Skank - Sunny Day
Caldera - Seagull's Theme