[*wild_west] - september 18th

september 18th
[:wild_west]
meanwhile στην άγραια δύση. . . 
[:movie]: το τελευταίο τρένο για τη γιούμα [music]
3:10 to Yuma (1957) [remake]
Ο χρόνος δεν περιμένει κανέναν. 
track of the day:  beau brummels gentle wandering ways
one more: the xl's i need a ride

 -Ξένε,
οι ερωτήσεις δεν κοστίζουν
τίποτα
για τις απαντήσεις όμως
πρέπει να πληρώσεις!
τι θα πιείς να σου βάλω;